business strategyHet vormen van een congruente bedrijfsstrategie was nog nooit zo belangrijk als nu; In de exponentiële en globale economie dienen de opportuniteiten zich razendsnel aan. Dus is het zaak een duidelijk beeld te hebben van de weg die bewandeld moet worden. Dat betekend niet dat de schoenmaker alleen naar zijn eigen leest moet blijven staren. De vraag dient zich aan welke onderdelen van een bedrijfsvisie in beton moeten worden gegoten, en welke regelmatig moeten worden bijgesteld. Een bedrijfsstrategie is daarmee al lang geen vaststaand gegeven meer. Eerder een ontdekkingsreis door een wereld die zichzelf steeds vernieuwt

In de turbulentie van alledag wordt deze vorm van herbezinning vaak vergeten. Bedrijfsblindheid vormt een gevaar omdat het “verkeer op straat” snel toeneemt. De experts van Haddock helpen u met het (her)formuleren van uw strategie, het exploiteren van uw kernactiviteiten en het inslaan van nieuwe wegen. We formuleren samen de scenario s’ op hoofdlijnen, concretiseren de keuzes voor de korte termijn,  borgen die met een krachtige balanced scorecard en zetten – samen met uw bemanning - koers naar het predikaat excellente organisatie en/of HPO.