programma managementNadat een strategie voor de lange termijn en doelstellingen voor de korte termijn zijn vastgesteld dient de allesomvattende vraag zich aan: Hoe gaan we invulling geven aan onze plannen. Om Van A naar B te komen werken organisaties steeds vaker met programma’s, een verzameling van activiteiten, projecten en veranderingen die nodig worden geacht. Indien een ambitieus groeipad wordt gedefinieerd zien we vaak dat organisatorische wijzigingen, technische/ICT projecten, procesaanpassingen en zelfs een bedrijfscultuur onder de loep worden genomen. Het toverwoord in een dergelijk programma is “samenwerken”. Het zijn immers verschillende personen met zeer uiteenlopende verantwoordelijkheden die samen het pakket van acties en verandering moeten omarmen.

Een programma heeft altijd een tijdelijke aard. Het besturen van een programma vergt focus, objectiviteit en een duidelijke communicatie. De adviseur van Haddock helpt bij het samenstellen, begeleiden en bewaken van de programma onderdelen. Wij faciliteren de samenwerking met en tussen uw werknemers bij het verwezenlijken van de doelstellingen. Onze ervaring leert dat uw eigen mensen het verschil maken… mits ze de ruimte daartoe krijgen.